Mặt trước - màu chrome mờ Mặt trước - màu vàng Mặt trước - màu nâu Sản phẩm đã được lắp đặt hoàn thành Cách đặt vân tay