Hình ảnh các công trình khóa vân tay tiêu biểu

(Cập nhật: 6/16/2015 12:38:59 PM)

Hình ảnh các công trình khóa vân tay tiêu biểu

Các công trình tiêu biểu được trang bị khóa vân tay ADEL
 

Central Park
Toàn bộ khu đô thị được trang bị khóa vân tay ADEL 4920
 

Park Hill
Toàn bộ khu đô thị được trang bị khóa vân tay ADEL 4920
 

Times City - Hà Nội
Toàn bộ khu đô thị được trang bị khóa vân tay ADEL 4910
 

Royal City - Hà Nội
Toàn bộ khu đô thị được trang bị khóa vân tay ADEL 4920
 

Hoa Binh Green City - Hà Nội
 Toàn bộ khu đô thị được trang bị Khóa vân tay ADEL 4920 (4in1)
                                       

Tổ hợp chung cư cao cấp Star Tower - Hà Nội
Toàn bộ tổ hợp được trang bị khóa vân tay ADEL 5500


Trung Yen Plaza - Hà Nội
Sử dụng Khóa vân tay ADEL 5500
 

Mullbery Lane
Sử dụng Khóa vân tay ADEL 5500
 

Sky City- 88 Lang Ha - Hà Nội
Sử dụng Khóa vân tay ADEL US3-8908
 

Khách sạn 5 sao Elegant Suites Westlake
Toàn bộ công trình được trang bị Khóa ADEL
 
 
 
 
 

Tin tức khác