• Phóng sự của kênh Info TV
  • Vân tay & cảm biến trên kênh VTV2
  • Công nghệ vân tay trên kênh VTV2