Hội chợ Techmart Hà Nội 2008

(Cập nhật: 8/1/2010 1:05:30 AM)

Thời gian: Từ ngày 18/09/2008 đến 21/09/2008

Chợ Công nghệ và Thiết bị Thủ đô (Techmart Hanoi 2008) diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội. 
Hoạt động này do UBND thành phố Hà Nội, Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Bộ Khoa học và Công nghệ đồng chủ trì, bảo trợ.

 Một số hình ảnh tại hội chợ
 


Tin tức khác