Cúp Vàng Sản phẩm và Dịch vụ xuất sắc

(Cập nhật: 9/1/2010 10:47:36 PM)

Tháng 12 năm 2008, Công ty VĨNH TÍN chúng tôi vinh dự được Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam trao tặng Cúp Vàng Sản Phẩm & Dịch Vụ xuất sắc nhằm tôn vinh các Doanh nghiệp VN có uy tín trên thị trường hiện nay. Gia nhập WTO, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều thành tựu to lớn về nhiều mặt.

Đó là nhờ sự đóng góp của các Doanh nhân và Doanh nghiệp trong các ngành nghề, dịch vụ cũng như các sản phẩm làm ra hết sức phong phú, đa dạng với chất lượng ngày càng cao góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.
Nhằm ghi nhận và tôn vinh thành quả của các Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc: Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đã tiến hành trao giải Cúp Vàng Sản Phẩm & Dịch Vụ xuất sắc. 
Thời gian trao giải: Tháng 12 năm 2008
Địa điểm: Cung Văn Hoá Hữu Nghị Việt Xô (hoặc Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia)
Cúp Vàng Sản Phẩm & Dịch Vụ ngoài việc tôn vinh có ý nghĩa đối với sản phẩm dịch vụ xuất sắc, còn là sự chứng thực Sản Phẩm & Dịch Vụ của Doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam và quốc tế. 
Cúp Vàng Sản Phẩm & Dịch Vụ xuất sắc còn nhằm để khẳng định chất lượng của Sản Phẩm & Dịch Vụ sau bán hàng của Doanh nghiệp.