Tháng khuyến mãi

(Cập nhật: 9/12/2011 6:04:54 PM)

Từ ngày 2.9.2011, ADEL Việt Nam tổ chức khuyến mãi phần mềm chấm công tiếng Việt và phần mềm tính lương - quản lý nhân sự thế hệ mới.

 KHUYẾN MÃI
 
Tặng phần mềm chấm công tiếng Việt thế hệ mới và phần mềm tính lương - quản lý nhân sự khi mua:
• Tặng phần mềm tính lương & quản lý nhân sự khi mua:   

Tin tức khác