Thông báo

(Cập nhật: 7/29/2016 11:48:18 PM)

Thay đổi nhân sự tại chi nhánh TPHCM

                                                                           
   Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG. 

 

Công ty Vĩnh Tín xin thông báo về việc thay đổi nhân sự tại TPHCM như sau: 

1.  Công ty TNHH Vĩnh Tín bãi nhiệm mọi chức vụ đối với ông Bùi Vạn Tuấn.

2. Từ ngày 25/07/2016, ông Bùi Vạn Tuấn đã thôi giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Vĩnh Tín tại TPHCM và không còn làm việc tại Công ty nữa.


3. Từ ngày 25/07/2016, mọi giao dịch của ông Bùi Vạn Tuấn không còn giá trị đại diện cho Chi nhánh công ty TNHH Vĩnh Tín tại TPHCM.

4.  Công ty TNHH Vĩnh Tín bổ nhiệm ông Lê Văn Nam là giám đốc mới của chi nhánh Công ty TNHH Vĩnh Tín tại TPHCM.

5. Mọi công việc liên quan đến ông Bùi Vạn Tuấn trước đây sẽ được chuyển giao cho ông Lê Văn Nam - phụ trách.

 Điện thoại liên lạc: 0913.444.999
• Email: info@adel.com.vn  

Nay xin thông báo để quý khách hàng được biết và cập nhật thông tin thay đổi để thuận lợi cho việc giao dịch.

Rất mong nhận được sự hợp tác và ủng hộ của quý khách hàng.

 

Trân trọng! 

Giám đốc

Lê Văn Nam                                                                                                                                                                 

Tin tức khác